Drony z LiDARem

Drony wyposażone w LiDAR są potężnym narzędziem do zobrazowania przestrzeni z powietrza. 

LiDAR o skrót od angielskiego terminu “Light Detection and Ranging”, co można przetłumaczyć jako “Detekcja i Pomiar Światła”.

Sensory LiDAR to aktualnie najpopularniejsza metoda zdalnego pomiaru odległości, którą wykorzystuje się w wielu dziedzinach życia.

Działanie sensora LiDAR polega na emisji wiązki laserowej, odbiciu impulsów laserowych od napotkanych przeszkód, detekcji i pomiarze odbitych impulsów laserowych oraz przetwarzania otrzymanych danych w celu stworzenia trójwymiarowej (3D) reprezentacji obszaru docelowego, który nazywamy chmurą punktów.

Drony wyposażone w sensor LiDAR można wykorzystać w następujących scenariuszach:

Drony z LiDARem są stosowane do tworzenia szczegółowych map topograficznych i modeli wysokości terenu. Pozwalają na szybkie i dokładne pomiary terenu, co jest przydatne w planowaniu urbanistycznym i zarządzaniu zasobami naturalnymi.

Drony z LiDARem są używane do monitorowania stanu lasów, szacowania ilości drewna, analizy struktury leśnej oraz oceny ogólnego zdrowia ekosystemu leśnego.

 

W rolnictwie drony z LiDARem pomagają w monitorowaniu upraw, ocenie zdrowia roślin, optymalizacji nawadniania oraz zarządzaniu gospodarką wodną.

Drony wyposażone w LiDAR są używane w budownictwie i inżynierii do dokładnego pomiaru terenu, planowania terenowego, nadzoru postępu prac budowlanych oraz tworzenia modeli 3D infrastruktury.

 

W archeologii drony z LiDARem mogą być stosowane do skanowania obszarów archeologicznych, co pomaga w identyfikacji ukrytych struktur i detekcji śladów historycznych.

 

Drony z LiDARem są używane w badaniach nad obszarami wodnymi, umożliwiając precyzyjne pomiary głębokości, analizę topografii dna morskiego czy śródlądowych akwenów.

 

Drony z LiDARem są wykorzystywane do inspekcji i monitorowania infrastruktury, takiej jak linie energetyczne, mosty czy rurociągi, co umożliwia szybkie wykrywanie uszkodzeń i utrzymanie infrastruktury w dobrym stanie.

 

Drony z LiDARem wspierają badania ekologiczne, umożliwiając analizę struktury i zmian w środowisku naturalnym, a także monitorowanie populacji zwierząt.

Drony z LiDARem stanowią efektywne narzędzie do pozyskiwania precyzyjnych danych geoprzestrzennych, co pozwala na dokładne analizy i podejmowanie informowanych decyzji w różnych dziedzinach.

Dzięki chmurze punktów pozyskanej z drona można dokonać dokładnej rekonstrukcji otoczenia, co znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach nauki i przemysłu.

Obraz pozyskany z drona z LiDAREM

W ofercie Dilectro znajduje się bezzałogowe statki powietrzne wyposażone w LiDAR następujących producentów :

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

  Masz pytania?

  ×
  img

   Jak możemy pomóc?

   Szybki kontakt

   Sprzedaż

   +48 881 726 601

   kontakt@dilectro.pl

   Szkolenia

   +48 881 726 648

   szkolenia@dilectro.pl

   Serwis

   +48 881 726 642

   serwis@dilectro.pl