Ochrona danych osobowych użytkowników przez Autel Robotics

Bezzałogowe statki powietrzne przetwarzają wiele wrażliwych danych osobowych. Muszą być one odpowiednio przetwarzane i zabezpieczane, aby zapewnić pełną zgodność z przepisami i zminimalizować ryzyko ataku cybernetycznego. W jaki sposób dane osobowe zabezpiecza Autel Robotics?

Schemat przetwarzania danych przez Autel Robotics

Bezzałogowe statki powietrzne pozostają w ciągłej łączności z kontrolerem, dodatkowymi modułami payload, a także siecią za pośrednictwem połączenia bezprzewodowego. Dane pozyskiwane z dronów są najcenniejszym elementem z punktu widzenia ich operatorów. W trakcie wykonywania operacji lotniczych bezzałogowy statek powietrzny, moduły payload oraz aparatura sterująca i oprogramowanie niezbędne do działania całego bezzałogowego systemu powietrznego przetwarza dużą ilość danych, które trzeba odpowiednio zabezpieczyć.

Firma Autel Robotics – jeden z największych producentów bezzałogowych statków powietrznych opublikował zaktualizowaną politykę ochrony prywatności oraz danych osobowych.

 

Autel Robotics zapewnia szereg narzędzi i środków ochrony dla klientów aplikacji przemysłowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych, w zakresie aktywacji dronów, transmisji danych, przechowywania multimediów, konserwacji aktualizacji i przechowywania w chmurze. Producent używa najnowszych technologii, aby poprawić wydajność biznesową i tworzyć wartość dla klientów oraz poważnie traktować bezpieczeństwo danych.

Kontrolery firmy Autel Robotics nie wysyłają plików multimedialnych do sieci

Ochrona danych użytkowników końcowych

Bez upoważnienia i zgody użytkownika firma Autel Robotics nie będzie uzyskiwać dostępu do żadnych danych użytkownika i w tym celu podjęła praktyczne techniczne środki bezpieczeństwa i organizacyjne:

·        Informacje te są chronione za pomocą algorytmu szyfrowania AES-256* i przechowywane w centrach danych AWS (Amazon Web Services – jednego z największych dostawców usług chmurowych z serwerami na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej), za pomocą wielowarstwowego mechanizmu ochrony danych w celu zapewnienia prywatności użytkownika i bezpieczeństwa danych;

·        Informacje dziennika pokładowego bezzałogowego statku powietrznego (wersja aplikacji, wersja oprogramowania układowego, trajektoria lotu itp.) są przechowywane lokalnie. Mogą być wykorzystywane wyłącznie za zgodą użytkownika na potrzeby obsługi posprzedażowej Autel Robotics;

·        Podczas świadczenia usług serwery Autel Robotics identyfikują tylko informacje o sprzęcie i aplikacji związane z bezzałogowym statkiem powietrznym oraz aparaturą sterującą. Podczas tego procesu producent nie uzyskuje dostępu do żadnych danych użytkownika.

 

*Algorytm szyfrowania AES-256 jest obecnie uznawany za najbezpieczniejszy algorytm szyfrowania symetrycznego. Jego długość klucza wynosi 256 bitów i jest szeroko stosowany do ochrony wrażliwych danych, takich jak transakcje finansowe i dokumentacja medyczna.

Rodzaje szyfrowania wykorzystywane przez Autel Robotics

Transmisja danych

Niezwykle ważnym elementem w całym procesie zabezpieczenia i ochrony danych i prywatności jest odpowiednie zabezpieczenie procesu transmisji tych danych pomiędzy dronem i kontrolerem oraz chmurą obliczeniową Autel Robotics.

Producent w tym celu wykorzystuje różnych algorytmów do szyfrowania oraz przechowywania danych osobowych użytkowników. Zaliczamy do nich:

·        Łącza transmisji obrazu i danych między dronem a pilotem są odpowiednio chronione algorytmami szyfrowania AES-256 i AES-128;

·        Aplikacja Autel Explorer wykorzystuje protokół HTTPS* do przesyłania danych między serwerem a aplikacją, a technologie bezpieczeństwa, takie jak SSL/TLS, są wykorzystywane do szyfrowania kanału transmisji.

 

*HTTPS to szeroko stosowany bezpieczny protokół komunikacyjny, który został uznany przez wiele instytucji i organizacji normalizacyjnych i ma wysoki poziom autorytetu w zakresie bezpieczeństwa danych. Szyfruje dane za pomocą protokołu TLS/SSL, aby zapewnić bezpieczeństwo danych podczas transmisji.

Bezpieczeństwo przechowywania multimediów na zewnętrznych nośnikach danych

Produkty Autel Robotics przechowują dane multimedialne takie jak. zapis foto/video z modułów payload na zewnętrznych nośnikach pamięci (kartach pamięci w formacie SD/microSD).

Dane przechowywane na zewnętrznych nośnikach danych są szyfrowane z wykorzystaniem algorytmu AES-256 i są dostępne jedynie dla użytkownika sprzętu. Firma Autel Robotics nie ma możliwości uzyskania dostępu do tych danych bez fizycznego dostępu do sprzętu.

Autel Robotics dodatkowo zabezpiecza pliki na zewnętrznych nośnikach danych

Możliwość usunięcia zgromadzonych danych użytkownika na żądanie

Firma Autel Robotics posiada przygotowane procedury, które na życzenie klienta mogą spowodować usuwanie kont w usługach Autel Robotics oraz wszystkich danych, które zostały wygenerowane podczas korzystania z urządzeń wyprodukowanych przez Autel Robotics.

Użytkownik może usunąć swoje konto samodzielnie za pośrednictwem aplikacji Autel Explorer i usunąć wszystkie dane powiązane z identyfikatorem jego konta – w tym dzienniki, logi oraz pamięci podręczne zgromadzone w aplikacji na urządzeniu klienta

Po usunięciu konta firma Autel Robotics automatycznie usuwa wszystkie dane powiązane z kontem ze swoich serwerów. Nie ma możliwości ich przywrócenia na późniejsze żądanie użytkownika.

W każdym produkcie Autel Robotics użytkownik ma możliwość wykonania resetu do ustawień fabrycznych, który usuwa trwale wszystkie dane z pamięci masowej i przywraca urządzenie do stanu fabrycznego.

Inne uwagi

Sprzęt produkowany przez firmę Autel Robotics pozwala na instalację aktualizacji oprogramowania w trybie offline – bez konieczności rejestracji i logowania się w usługach rozwijanych przez Autel Robotics. Dodatkowo producent nie wymusza na użytkownikach aktualizacji i pracy z najnowszymi wersjami oprogramowania układowego.

Zdjęcia i filmy zapisane w aparaturze sterującej nie są przesyłane na żadne serwery zewnętrzne.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

  Masz pytania?

  ×
  img

   Jak możemy pomóc?

   Szybki kontakt

   Sprzedaż

   +48 881 726 601

   kontakt@dilectro.pl

   Szkolenia

   +48 881 726 648

   szkolenia@dilectro.pl

   Serwis

   +48 881 726 642

   serwis@dilectro.pl