img

Porozmawiaj z naszym ekspertem

Tomasz +48 881 726 701 | tomasz.kloczewiak@dilectro.pl

Unmanned Systems Research

Radiometric Data Toolset

Oprogramowanie RDT służy do wsparcia działań poszukiwawczo-ratowniczych poprzez automatyzacje procesu analizy dużej ilości zdjęć termowizyjnych pozyskanych z drona. Ręczne przeglądanie takiej ilości obrazów może być czasochłonnym zadaniem, nawet jeśli nie ma ograniczeń czasowych. Dodatkowa presja czasu np. w misjach poszukiwawczo-ratowniczych może wpłynąć na ryzyko popełnienia błędu. Program pomoże nam minimalizować margines błędu i w szybszym czasie pomyślnie zakończyć działania.

 • Automatyczne wskazanie najgorętszych pikseli
 • Wybór zakresu temperatur do wykrycia
 • Sortowanie i eksport przetworzonych zdjęć
 • Brak ograniczeń w liczbie procesowanych zdjęć
 • Graficzna reprezentacja liczby obrazów.
 • Konfiguracja zakresu temperatur poszukiwanych obiektów
 • Automatyczna selekcja zdjęć z poszukiwanym zakresem temperatur (pixel cieplny)
 • Automatyczne oznaczenie obiektów
 • Analiza zdjęć na podstawie wykresu radiometrycznego
 • Krótki czas obliczeń
 • Praca w trybie offline
 • Kompatybilność z systemami operacyjnymi Windows 10/11
 • Wskazanie na mapie satelitarnej miejsca zrobienia zdjęcia
 • Generowanie raportów
 • Oprogramowanie w polskiej wersji językowej
Zapytaj o demo
Radiometric Data Toolset

Oprogramowanie do poszukiwań osób zaginionych z drona

Działanie RDT na "żywym" przykładzie

Jak skuteczny jest program RDT? Dowiesz się tego z poniższego testu, a przy okazji sprawdzisz swoją spostrzegawczość.

Na poniższym zdjęciu ustawiony został pozorant. Zdjęcie wykonane zostało z drona podczas jednych z ćwiczeń.

Gdzie na fotografii znajduje się osoba? Jesteś w stanie zlokalizować ją w 30 sekund?

Podczas prawdziwych misji poszukiwawczo-ratowniczych nie mamy czasu dokładnie przyglądać się wykonanym zdjęciom, a wyświetlanie ich na małym ekranie kontrolera oraz w presji czasowej nie ułatwia poszukiwań.

Nasz pozorant znajduje się dokładnie w tym miejscu!

Program automatycznie oraz bezbłędnie zlokalizował pozoranta.

 

Dodatkowo RDT pozwala pokazać jego lokalizację na mapie, a jego koordynaty można wygodnie przekazać dla załóg terenowych. Istnieje również możliwość udostępnienia lokalizacji w Mapach Google.

Oprogramowanie do wykrywania najcieplejszych punktów na zdjęciach termowizyjnych

Oprogramowanie RDT służy do wsparcia poszukiwań osób zaginionych z drona za pomocą błyskawicznego sortowania zdjęć termowizyjnych i eksportowania spośród nich tylko tych, które spełniają wybrane przez operatora parametry np. wskazany zakres temperaturowy. Dzięki temu oprogramowanie RDT można wykorzystać podczas poszukiwania osób zaginionych na terenach otwartych, monitoringu pogorzeliska po pożarze lasu, czy sprawdzania poprawności działania paneli fotowoltaicznych. Szybkość działania programu pozwala na pracę w terenie, a jego obsługa nie wymaga długotrwałego szkolenia.

Nowość 2023

RDT G2 (Generation 2)

Od lipca 2023 roku w oficjalnej dystrybucji dostępna jest nowa wersja programu RDT. RDT G2 (Generation 2) zawiera szereg zmian, nowych funkcji oraz poprawek jakościowych, które zostały wprowadzone po wielu miesiącach testów oraz dialogu pomiędzy producentem, a użytkownikami rozwiązania – w tym klientami z naszego kraju.

RDT G2 wprowadza całkowicie przeprojektowany, bardziej przejrzysty interfejs użytkownika z lepiej rozplanowanym ułożeniem elementów. Zaktualizowany wygląd pozwala szybciej wykorzystać kluczowe funkcjonalności oprogramowania od firmy USR.

Wprowadzono zupełnie nową metodę poszukiwań Delta-T.

 

Producent zdecydował się wprowadzić zaktualizowane algorytmy do wyostrzania zdjęć, które skuteczniej eliminują szumy z obrazu. Dzięki ulepszonej optymalizacji proces wyostrzania zdjęć jest jeszcze krótszy.

Zoptymalizowano kod źródłowy oprogramowania oraz poddano go optymalizacji dzięki czemu RDT G2 działa jeszcze wydajnej na słabszych urządzeniach

Program otrzymał funkcję automatycznego powiadamiania o dostępności aktualizacji oprogramowania. Gdy komputer jest podłączony do Internetu, RDT G2 na bieżąco sprawdza dostępność aktualizacji z bazą danych producenta.

Interfejs użytkownika otrzymał nowe, udoskonalone tłumaczenie na język polski.

Wbudowany menedżer zadań pozwala wyświetlać bieżące wykorzystanie podzespołów sprzętowych komputera – procesora oraz pamięci operacyjnej, bez konieczności korzystania z narzędzia Menedżer zadań systemu operacyjnego Windows.

Nowość 2023

RDT G2 (Generation 2)

Od lipca 2023 roku w oficjalnej dystrybucji dostępna jest nowa wersja programu RDT. RDT G2 (Generation 2) zawiera szereg zmian, nowych funkcji oraz poprawek jakościowych, które zostały wprowadzone po wielu miesiącach testów oraz dialogu pomiędzy producentem, a użytkownikami rozwiązania – w tym klientami z naszego kraju.

RDT G2 wprowadza całkowicie przeprojektowany, bardziej przejrzysty interfejs użytkownika z lepiej rozplanowanym ułożeniem elementów. Zaktualizowany wygląd pozwala szybciej wykorzystać kluczowe funkcjonalności oprogramowania od firmy USR.

Wprowadzono zupełnie nową metodę poszukiwań Delta-T.

 

Producent zdecydował się wprowadzić zaktualizowane algorytmy do wyostrzania zdjęć, które skuteczniej eliminują szumy z obrazu. Dzięki ulepszonej optymalizacji proces wyostrzania zdjęć jest jeszcze krótszy.

Zoptymalizowano kod źródłowy oprogramowania oraz poddano go optymalizacji dzięki czemu RDT G2 działa jeszcze wydajnej na słabszych urządzeniach

Program otrzymał funkcję automatycznego powiadamiania o dostępności aktualizacji oprogramowania. Gdy komputer jest podłączony do Internetu, RDT G2 na bieżąco sprawdza dostępność aktualizacji z bazą danych producenta.

Interfejs użytkownika otrzymał nowe, udoskonalone tłumaczenie na język polski.

Wbudowany menedżer zadań pozwala wyświetlać bieżące wykorzystanie podzespołów sprzętowych komputera – procesora oraz pamięci operacyjnej, bez konieczności korzystania z narzędzia Menedżer zadań systemu operacyjnego Windows.

Obejrzyj nasz webinar o oprogramowaniu RDT i Loc8

Praktyczny przykład zastosowania oprogramowania

 • Lot na wysokości 60m
 • Noc, temperatura około 7 stopni Celsjusza.
 • Teren zmapowany: około 3ha
 • Dron: DJI Mavic Enterprise Advanced  
 • Po skopiowaniu zdjęć termowizyjnych do komputera, czas przetwarzania zdjęć przez program wyniósł około 2 min.
 • Wykonano i skopiowano do programu 59 zdjęć.
 

1) Proces pierwszy to proces, w którym oprogramowanie analizuje zdjęcia i szuka anomalii czy pików temperaturowych.

W pierwszym etapie program RDT wytypował 35 zdjęć które operator musi ręcznie przejrzeć i uznać czy spełniają kryteria do ręcznego sprawdzenia.

2)  Zdjęcie poniżej to jedno ze zdjęć które wytypował program.

Zostały zaznaczone również czerwonymi kółkami miejsca w których program znalazł znaczne różnice temperatur. W jednym kółku widać wyraźnie wzrost temperatur i obiekt którym operator powinien się zainteresować. W tej próbie jest to jest pierwszy pozorant.

W drugim kółku widać zaznaczone miejsce ale nie wdać na obrazie czegoś nadzwyczajnego. Jest to drugi pozorant schowany pod drzewem. Zespoły poszukiwawczo-ratownicze miałyby problem z jego znalezieniem, a program od razu wytypował to miejsce jako warte do sprawdzenia. 

3) Możliwość analizy zdjęć w celu sprawdzenia wykresu temperaturowego.

Jest to istotne aby dopracować ustawienia i zwiększyć skuteczność programu, odrzucić zdjęcie i uznać za nieistotne lub oflagować do sprawdzenia.

Na poniższym zdjęciu wyraźnie widać dwa skoki temperatury na małej powierzchni co wskazuje na potencjalną lokalizację poszukiwanego człowieka. 

I w tym wypadku program się nie mylił.

4) Ze zdjęcia można bezpośrednio przejść na Mapy Google i sprawdzić lokalizację gdzie zostało zrobione zdjęcie lub oflagować i analizować dalej.

5) Po przeanalizowaniu generowany jest raport ze zdjęciami oznaczonymi przez operatora.

Tak wygenerowany raport można w szybki sposób przesłać załodze, która będzie mogła przejść do mapy by dojechać do wyznaczonych punktów lub wgrać koordynaty do urządzenia typu GARMIN i sprawdzić w rzeczywistości wytypowane miejsca. 

Testy oprogramowania RDT na przykładzie monitoringu pogorzeliska po pożarze lasu.

 • Nalot wykonany po pożarze lasu.
 • Zmapowane około 8 ha terenu.
 • Wykonano 273 zdjęcia, wysokość 80m.
 • Ustawiony zakres temperatury powyżej 99 stopni C.
 • Program przetworzył zdjęcia w niecałe 3 minuty i wyszukał 10 zdjęć.
 • Operator ręcznie przegląda wytypowane zdjęcia i flaguje je lub odrzuca.
 • W trakcie przeglądu można na bieżąco otworzyć zdjęcie w Mapach Google, aby sprawdzić jego lokalizacje.
 • Operator ma możliwość sprawdzenia współrzędnych punktu, wgrać je do urządzenia typu GARMIN i wysłać załogę do punktu wyznaczonego przez program. 
 • Po weryfikacji wszystkich zdjęć można wygenerować raport, wydrukować lub wyeksportować go i po kolei sprawdzać w terenie.
 • W wersji komputerowej operator cały czas jest w stanie przejść na Mapy Google. Przy poszukiwaniach można wysłać raport ekipie np. w terenie i punkt po punkcie mogą sprawdzać wszystkie ciepłe miejsca. Nawet kierując się wskazaniami Map Google lub dowolnym urządzeniem lokalizacyjnym.

Krok pierwszy to ustawienie progów temperaturowych aby program wskazał tylko te zdjęcia, na których występują wskazane przez nas temperatury. Można ustawić zarówno dolny, jak i górny limit wartości temperatur.

Krok drugi to manualne przeglądanie wybranych przez oprogramowanie zdjęć. Z 273 przetworzonych zdjęć program wytypował 4 gdzie wystąpiły wartości, które wskazano w poprzednim kroku.

Kolejny krok to wygenerowanie raportu ze wyselekcjonowanymi zdjęciami. Po kliknięciu w lokalizację Map Google wyświetli się mapa z zaznaczonymi miejscami, które wskazał program.

Możliwość podglądu miejsca wykonania przed drona na Mapie Google również bezpośrednio z opcji programu. Kolejnym krokiem by usystematyzować pracę jest podzielenie obszaru poszukiwań na sektory i wgranie do kontrolera. Załoga z dronem będzie miała gotowe sektory które będą mieli za zadanie zmapować. Dzięki temu rozwiązaniu systematycznie będziemy przeszukiwali teren i poruszali się do przodu. Prostym i darmowym sposobem jest użycie oprogramowanie Google Earth.

Z poziomu programu istnieje również możliwość sprawdzenia miejsca gdzie zostało wykonane zdjęcie na Mapach Google.

Wykorzystanie RDT do poszukiwania i liczenia zwierzyny

Program RDT może zostać wykorzystany do analizy zdjęć pozyskanych z bezzałogowego statku powietrznego pod kątem poszukiwania i liczenia zwierzyny w lesie. Jest to jeden z najnowszych i najbardziej obiecujących trendów, który znacząco ułatwia pracę naukowców, ekologów i myśliwych.

Bezzałogowy statek powietrzny wraz z oprogramowaniem RDT pozwala na szybkie, skuteczne i bezinwazyjne szukanie zwierząt na rozległych terenach.

Liczenie zwierzyny przy użyciu dronów jest znacznie bardziej precyzyjne i dokładniejsze niż tradycyjne metody, takie jak szacowanie populacji na podstawie śladów i innych dowodów obecności zwierząt. Drony są w stanie przelatywać nad lasami wzdłuż zaprogramowanych tras, dokładnie rejestrując ilość zwierząt i ich położenie. Ponadto, drony pozwalają na uzyskanie danych z trudno dostępnych i niebezpiecznych terenów, co ułatwia pracę naukowcom i myśliwym.

Dane pozyskane z drona i przeanalizowane w programie RDT pozwalają również na monitorowanie i ochronę przyrody, a także na utrzymanie odpowiedniego balansu w ekosystemie. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii, jesteśmy w stanie dokładniej poznać świat dzikiej przyrody i podejmować bardziej świadome decyzje dotyczące jej ochrony.

Wykorzystanie programu RDT do liczenia zwierzyny
Wykorzystanie programu RDT do liczenia zwierzyny

Wspierane kamery

DJI

 • DJI Mavic 2 Advanced
 • DJI Mavic 3 Thermal
 • DJI Matrice 30T
 • DJI Matrice 300/350 – H20N / H20T
 • Kamera XT2

Yuneec

 • Kamera CGOETX dla H520

Autel

 • Autel Evo II Dual 640T
 • Autel Evo II Dual 640T Enterprise
 • Autel Evo Max 4T
 • Autel Evo Max 4N

Licencjonowanie programu RDT

 

RDT udostępniane jest na podstawie rocznej licencji na dane stanowisko – 1 komputer bez ograniczeń w ilości wykonywanych misji czy lokalizacji. Możliwe jest również przeinstalowanie programu na inne urządzenie w trakcie trwania licencji.

Jako krajowy dystrybutor oprogramowania firmy Unamnned Systems Research zachecamy do kontaktu w celu pozyskania darmowej – 14 dniowej wersji trial.

 

Wymagania techniczne programu RDT

W celu skorzystania z oprogramowania RDT niezbędne jest posiadanie:

 • Bezzałogowego statku powietrznego wyposażonego w kamerę termowizyjną/radiometryczną;
 • Komputera wyposażonego w procesor klasy Intel Core i5 lub wydajniejszy, 4 GB pamięci operacyjnej RAM i 5 GB wolnej przestrzeni dyskowej z 64-bitowym systemem operacyjnym Microsoft Windows 10 lub Windows 11;
 • Licencji na oprogramowanie RDT.

 

 
Baza wiedzy

Przeczytaj materiały o RDT

Obraz z kamery światła widzianego z ukrytym pozorantem
RDT

Praktyczne przykłady wykjorzystania przez użytkowników

DILECTRO ACADEMY

Wdrożenie RDT

Zapytaj o ofertę specjalną na oprogramowanie wraz z dronem. Oferujemy szkolenie z obsługi programu RDT przy zakupie licencji. Skontaktuj się z nami aby uzyskać więcej informacji

Szkolenie specjalistyczne
Oprogramowanie RDT

  Masz pytania?

  ×
  img

   Jak możemy pomóc?

   Szybki kontakt

   Sprzedaż

   +48 881 726 601

   kontakt@dilectro.pl

   Szkolenia

   +48 881 726 648

   szkolenia@dilectro.pl

   Serwis

   +48 881 726 642

   serwis@dilectro.pl