Szkolenie NSTS-06

Loty w zasięgu i poza zasięgiem wzroku BVLOS dronem o masie do 25 kg i wysokości lotu 120 metrów AGL. Możliwość wykonywania operacji lotniczych o średnim ryzyku nad obszarami zaludnionymi, zachowując bezpieczną odległość.

 

Cena 2950zł netto

Description

Szkolenie teoretyczne w formie seminarium online lub stacjonarnie z wykwalifikowanym instruktorem UAVO oraz praktyczne w zakresie kategorii ‘Szczególnej’ NSTS 06, zakończone egzaminem, który ocenia wiedzę i kompetencje pilota do wykonywania lotów w poza zasięgiem widoczności wzrokowej BVLOS z użyciem bezzałogowych statków powietrznych masie < 25 kg.

Scenariusz NSTS 06 daje możliwość wykonywania operacji lotniczych o tzw. średnim ryzyku nad obszarami zaludnionymi, ludźmi zachowując bezpieczną odległość do wysokości 120 m AGL lub wysokości 15m nad najwyższą przeszkodą.

Po wykupieniu szkolenia otrzymujesz dostęp do platformy online oraz materiały szkoleniowe. Część praktyczna wykonywana jest pod nadzorem kwalifikowanego instruktora z wykorzystaniem floty dronów marki DJI.

PROGRAM SZKOLENIA

Dzień 1 – teoria

Szkolenie teoria z zakresu NSTS 06 z następujących dziedzin:

 • Przepisy lotnicze;
 • Ograniczenia możliwości człowieka;
 • Procedury operacyjne;

Dzień 2 – teoria

 • Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko w powietrzu;
 • Ogólna wiedza na temat systemów bezzałogowych statków powietrznych;
 • Meteorologia;

Dzień 3 – teoria

 • Osiągi systemu bezzałogowego statku powietrznego w locie;
 • Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko na ziemi.
 • Egzamin z wiedzy teoretycznej.

Egzamin składa się z 80 pytań wielokrotnego wyboru z w/w zakresu. Uzyskanie 75% poprawnych odpowiedzi zalicza egzamin. Czas na odpowiedzi to 60 minut. Po egzaminie wyniki zostaną omówione z instruktorem.

Dzień 4 – praktyka

Praktyka z zakresu NSTS 06:

 • Przygotowanie do operacji UAS;
 • Przygotowanie do lotu;
 • Loty w normalnych warunkach;
 • Loty w warunkach odbiegających od normy;

Dzień 5 – praktyka

 • Loty poza zasięgiem wzroku BVLOS;
 • Symulowanie sytuacji niebezpiecznych;

Dzień 6 – praktyka

 • Loty BSP o masie powyżej 4 kg;
 • Loty autonomiczne i automatyczne;
 • Odprawa i podsumowanie.

Egzamin praktyczny dający możliwość uzyskania uprawnień do lotu w kategorii ‘Szczególnej’ i scenariuszu NSTS 06.

Przebieg szkolenia

 • Po zakupie szkolenia zostanie do Ciebie wysłany mail organizacyjny z materiałami;
 • Pierwszego, drugiego i trzeciego dnia szkolenie teoretyczne odbywa się stacjonarnie lub w formie seminarium online prowadzonego przez wykwalifikowanego instruktora;
 • Do przeprowadzenia egzaminu online wymaga się udostępnienie kamery i mikrofonu w celu weryfikacji twojej tożsamości;
 • Po egzaminie zostanie udostępniony wynik testu;
 • Trzeciego, czwartego, piątek i szóstego dnia szkolenia zaczynamy część praktyczną prowadzoną pod okiem doświadczonych instruktorów UAV. Po zakończeniu części praktycznej podpisujesz oświadczenie o odbyciu praktyki;
 • Do celów szkoleniowych wykorzystujemy naszą flotę bezzałogowych systemów powietrznych DJI.

Wymagania

Kandydat do uzyskania kompetencji pilota w kategorii ‘Szczególnej’ NSTS 06:

 • Legitymuje się ważnym dokumentem potwierdzającym tożsamość lub;
 • Posiada zgodę opiekuna prawnego (co najmniej 16 lat);
 • Przed przystąpieniem do kursu należy zarejestrować się na stronie https://drony.ulc.gov.pl i uzyskać „potwierdzenie rejestracji operatora”.

Co dalej?

Po pomyślnie zakończonym kursie przesyłamy do Urzędu Lotnictwa Cywilnego potwierdzenie ukończenia kursu i uzyskaniu kwalifikacji do lotów w kategorii ‘Szczególnej’ NTST 06. Po weryfikacji przez ULC, nowe kompetencje pojawią się na twoim profilu pilota https://drony.ulc.gov.pl.

 

  Formularz

  Zostaw wiadomość

  Additional information

  Szkolenie

  6 dni

  Teoria

  Online z Intruktorem

  Praktyka

  Warszawa

  Drony

  DJI Phantom 4, DJI Inspire 1, DJI Matrice 210, DJI Matrice 600