Możliwość wykonywania operacji lotniczych o wysokim ryzyku nad zgromadzeniami osób oraz transport osób lub materiałów niebezpiecznych.

Kategoria Certyfikowana – jest kategorią o wysokim ryzyku, operacje wymagają certyfikacji BSP na podstawie rozporządzenia (UE) 2019/945. W stosownych przypadkach, jeżeli właściwy organ, w oparciu o ocenę ryzyka uzna to za konieczne może być również wymagana certyfikacja operatora oraz uzyskanie licencji przez pilota bezzałogowego statku powietrznego. Operacje klasyfikuje się w kategorii certyfikowanej wyłącznie wówczas, gdy spełnione są następujące warunki:

a) nad zgromadzeniami osób;
b) wiąże się z przewozem osób;
c) wiąże się ona z przewozem materiałów niebezpiecznych, które w razie wypadku mogą stanowić wysokie ryzyko dla osób trzecich.

FAQ

×
img

  Jak możemy pomóc?

  Szybki kontakt

  Sprzedaż

  +48 881 726 601

  kontakt@dilectro.pl

  Szkolenia

  +48 881 726 648

  szkolenia@dilectro.pl

  Serwis

  +48 881 726 642

  serwis@dilectro.pl